Huisregels Apothekersgroep Gooimeer – Apotheek Almere Haven – Apotheek de Grienden – Almere

Apotheek Almere Haven - Apotheek de Grienden

Apotheek Almere Haven: Schoolstraat 32 - 1354HP | Apotheek de Grienden: Kolkgriend 51 - 1356BD Almere Tel:0365471000

Huisregels Apothekersgroep Gooimeer

Graag uw aandacht.

Omdat er in de apotheek altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de apotheek huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

  • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. Er wordt een zero-tolerance beleid gehanteert wat betreft agressie.
  • In de apotheek wordt van u verwacht dat u de privacy van andere cliënten respecteert. Ook vragen we u de privacy van de apotheekmedewerkers te respecteren.
  • De apotheek behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verzoeken het pand te verlaten.
  • In de apotheek is het een goed gebruik dat minder valide cliënten met voorrang een zitplaats krijgen.
  • De apotheek is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
  • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Folders en informatiemateriaal in de wachtruimte kunt u gratis meenemen. Van overige lectuur op de leestafel is dit niet de bedoeling. Bij onduidelijkheid informeert u bij één van onze medewerkers.
  • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • Roken is niet toegestaan.
  • Honden zijn niet toegestaan vanwege mogelijke allergieklachten van andere apotheekbezoekers. Een hulphond uiteraard wel.